Desatero

realitní kanceláře

  1. Realitní makléř svým jednáním i chováním reprezentuje realitní kancelář Slezské Reality, její image, tradici, know – how a  zvyšuje prestiž profese realitního makléře.
  2. Realitní makléř vždy dbá na to, aby byla realitní kancelář veřejností vnímána a oceňována jako vysoce kvalitní, profesionální a tradiční poskytovatel prvotřídních realitních služeb.
  3. Realitní makléř jedná při své činnosti vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy a platnými právními normami České republiky.
  4. Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta, a  jeho zájmy hájí jako své vlastní.
  5. Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta. Neuvede klienta v omyl, nezamlčí žádnou skutečnost, týkající se obchodu, který sjednává.
  6. Realitní makléř svým jednáním nikdy nezneužije důvěry klienta ve prospěch svůj nebo jiné osoby.
  7. Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace klientem poskytnuté, chrání jeho obchodní tajemství a osobní data.
  8. Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.
  9. Realitní makléři si navzájem poskytují nabyté zkušenosti a znalosti za účelem zajištění nejvyšší možné kvality poskytovaných služeb.
  10. Realitní makléř nesmí realizovat obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny, pokud s touto skutečností neseznámí Slezské reality.